YENİ

YAZIN VE SANAT ÜZERİNE / SOL

28,00
21,00
- +
 • 978-975-7399-45-2
 • 9789757399452
Favorilere Ekle

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Kargo Bedava.

?Ç?NDEK?LER 11 Önsöz MATERYAL?ST KÜLTÜR TAR?H? KAVRAMI 35 35 Toplumsal Varl?k ve Toplumsal Bilinç 40 Kültürün Do¤al Koflullar? ve Geliflmesi 43 K?r Görünümleri 52 Tarihsel Materyalizmin Kabalaflt?r?lmas?na Karfl? 58 Engels'ten Lessing Söylencesi Üzerine 59 Engels'ten Franz Mehring'e, 14 Temmuz 1893 65 S?n?f ?liflkileri ve S?n?f Bilinci 70 Bilimsel ve Kaba S?n?f ?deolojisi Kavramlar? 70 Engels'ten Paul Ernst'e, 5 Haziran 1890 73 Tarihsel Süreklilik ve Çeliflkileri 77 Tarihsel Geliflmenin Düzensiz Karakteri ve Sanat Sorunlar? GENEL SANAT SORUNLARI 81 81 ?deolojik ?çerik ve Gerçekçilik 81 1 Engels'ten Minna Kautsky'ye, 26 Eylül 1885 83 2 Engels'ten Londra'daki Margaret Harkness'e, Nisan 1888 88 Gerçek Tarihte Trajik ve Komik 92 Devrimci Tragedyan?n Sorunlar? 92 Marx ve Engels'ten Ferdinand Lassalle'a Franz von Sickingen Adl? Dramas? Üzerine 92 1 Marx'tan Ferdinand Lassalle'a, 19 Nisan 1859 75 2 Engels'ten Ferdinand Lassalle'a, 18 May?s 1859 101 Çeflitli Parçalar 101 Dil ve Yaz?n 102 Do¤açlama (Improvisation) ve fiiir 103 Yaz?nsal Biçem Üzerine 106 Yaz?nsal Polemikler Üzerine 108 Çeviri Üzerine 6 SINIFLI TOPLUMDA SANAT 114 114 Sanat?n Kökeni 114 Sanatsal Duyunun Tarihsel Geliflimi 117 Sanat?n Do¤uflunda Eme¤in Rolü 118 Sanatsal Yaratma ve Estetik Alg? 119 Toplumsal ?flbölümü 119 ?flbölümü ve Toplumsal Bilinç 121 Eme¤in Yabanc?laflmas? ve Kapitalist Toplumda ?flçi S?n?f?n?n Durumu 123 Para ve Dünya Kültürü 123 Paran?n Çarp?t?c? Gücü 129 Kapitalizm ve Zihinsel Üretim 129 Sanat ve fiiir ile Kapitalist Üretim Tarz? ?liflkisi 130 Burjuva Be¤enisi ve Evrimi 131 Kapitalist Toplumda Sanatç?n?n ?fli 135 Bas?n ve Sanatsal Yaratma Özgürlü¤ü 140 Çilecilik ve Haz 141 ?fl ve E¤lence 143 Burjuva Uygarl?¤? ve Suç 144 ?flçi S?n?f?n?n Tarihsel Görevi 144 Proletarya ve Zenginlik 147 ?flçi S?n?f? ve Toplumun ?lerleyici Geliflmesi 502 ?flçi S?n?f? ve Kültür 154 Proleter Devrim ve Burjuvazinin Vandall?¤? SANAT VE KOMÜN?ZM 157 157 Eflitlikçil (Egalitarian) Komünizmin Elefltirisi 161 Bireysellik ve Toplum 166 Özgürlük Alemi ve Maddi Emek TOPLUMSAL DÜfiÜNCE, YAZIN VE SANAT TAR?H? ESK?ÇA?, ORTAÇA? VE RÖNESANS 168 168 Eskiça¤ 168 ?nsani Kültürün Do¤uflu 170 Mitolojinin ve Destan?n Bafllang?çlar? 170 Samilerin Destan Gelene¤i 171 Homeros'un fiiirlerinde Eski Yunan Toplumu 173 Yunan Tragedyas? 176 Eski Yazarlara Göre Kad?n?n Yunanistan'daki Konumu 179 Eskiça¤ Köleli¤i ve Dünya Kültürü 7 181 Yunan Sanatlar?nda Plastik Ö¤e 183 Yunan Ayd?nlanmas? 185 Eskiça¤ Dünyas?nda Din ve Kültür 186 Eskiça¤ Dünyas?n?n Çöküfl Ça¤?nda Felsefi E¤ilimler 187 Lucretius Carus 189 Horatius 189 Persius'un Tafllamas? 190 Lukianos 191 Ortaça¤ 191 Alman Kültürü 194 Eskiça¤ ve Ortaça¤ Yaz?n?nda Aflk 196 Wagner ve Alman Destan? 197 Siegfried Menk?besi ve Alman Devrimci Ak?m? 199 Eski ?rlanda Yaz?n? 205 Eski ?skandinav Destan? 207 Erken Ortaça¤da Dan fiiiri 209 Chanson de Roland 210 Provans Yaz?n? 211 fiövalye Aflk fiiiri 212 ?ngiltere'de Köylü Eflitlikçil Düflünceler. John Ball. William Langland'?n "Complaint of Piers the Ploughman"i 213 Alman Halk Kitaplar? 217 Rönesans 217 300 Y?l? Dolaylar?nda Eski Dünyan?n Sonundaki Durumla 1453'te Ortaça¤?n Sonu Aras?ndaki Fark 219 Dante'den Garibaldi'ye Dek ?talyan Kültürü 219 Dante 220 Petrarca 222 Boccacio 222 Büyük Rönesans 225 Titian 225 Reformasyon Döneminin Grobian Yaz?n? 227 Reformasyonun Tarihsel Anlam? 227 Thomas More 229 Shakespeare 232 Calderón 233 Cervantes TOPLUMSAL DÜfiÜNCE VE YAZIN TAR?H? 235 235 Modern Dönem 235 Klasik Draman?n Üç Birli¤i 235 La Rochefoucauld 236 Ayd?nlanman?n Tarihsel Önemi 238 Ansiklopedistlerin Materyalizmi 8 240 Ayd?nlanma ve Diyalektik 241 Ayd?nlanman?n Yararc? Felsefesi 243 Voltaire 244 Diderot 246 Rousseau 249 Ayd?nlanman?n Devrimci ve Rasyonalist E¤ilimlerine Karfl? Bir Tepki Olarak Santimantalizm 250 Ayd?nlanma ?deallerinin Bunal?m? 251 Ayd?nlanmadan Romantizme Geçifl 252 Kapitali
 • Bonus
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 21,00 21,00
 • Paraf
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 21,00 21,00
 • Maksimum
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 21,00 21,00
 • World Kart
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 21,00 21,00
 • Axess
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 21,00 21,00

Ürüne ait yorum bulunamadı.

DİĞER ÜRÜNLER

Kitapsan E-Bülten

Bültenimize Ücretsiz Üye Olarak kampanya, yeni gelenler ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3d secure Visa Mastercard

© 2018 Kitapsan. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı Çık