YENİ

KAPİTAL CİLT 2 / SOL

60,00
45,00
- +
 • 978-975-7399-13-1
 • 9789757399131
Favorilere Ekle

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Kargo Bedava.

?Ç?NDEK?LER 9 Sol Yay?nlar?'n?n Notu 11 Önsöz, Friedrich Engels 28 ?kinci Bask?ya Önsöz, Friedrich Engels ?K?NC? K?TAP SERMAYEN?N DOLAfiIM SÜREC? 31 B?R?NC? KISIM SERMAYEN?N BAfiKALAfiIMI VE BUNLARIN DEVRELER? 33 33 B?R?NC? BÖLÜM ? Para-Sermaye Devresi 34 I. Birinci Aflama. P?M 41 II. ?kinci Aflama. Üretken Sermayenin ?fllevi 44 III. Üçüncü Aflama. M´?P´ 53 IV. Bir Tüm Olarak Dolafl?m 63 ?K?NC? BÖLÜM ? Üretken Sermayenin Devresi 64 I. Basit Yeniden-Üretim 75 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim 79 III. Paran?n Birikimi 81 IV. Yedek Fon 83 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ? Meta-Sermaye Devresi 95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ? Devrenin Üç Formülü 113 BEfi?NC? BÖLÜM ? Dolafl?m Zaman? 120 ALTINCI BÖLÜM ? Dolafl?m Maliyeti 120 I. Gerçek Dolafl?m Maliyetleri 120 1. Sat?nalma ve Sat?fl Zaman? 124 2. Defter Tutma 125 3. Para 126 II. Depolama Maliyetleri 127 1. Genel Olarak ?kmalin Oluflumu 132 2. Tam Deyimiyle Meta-?kmal 136 III. Tafl?ma Maliyetleri ?K?NC? KISIM SERMAYEN?N DEVR? 140 140 YED?NC? BÖLÜM ? Devir Zaman? ve Devir Say?s? 6 144 SEK?Z?NC? BÖLÜM ? Sabit Sermaye ve Döner Sermaye 144 I. Biçim Ayr?l?klar? 154 II. Sabit Sermayenin K?s?mlar?, Yerine Konmas?, Onar?m? ve Birikimi 167 DOKUZUNCU BÖLÜM ? Yat?r?lan Sermayenin Toplam Devri. Devir Çevrimleri 173 ONUNCU BÖLÜM ? Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Fizyokratlar ve Adam Smith 196 ONB?R?NC? BÖLÜM ? Sabit ve Döner Sermaye Teorileri. Ricardo 208 ON?K?NC? BÖLÜM ? Çal?flma Dönemi 217 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ? Üretim Zaman? 226 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM ? Dolafl?m Zaman? 234 ONBEfi?NC? BÖLÜM ? Devir Zaman?n?n Yat?r?lan Sermayenin Büyüklü- ¤ü Üzerindeki Etkisi 242 I. Çal?flma Dönemi, Dolafl?m Dönemine Eflittir 245 II. Çal?flma Dönemi, Dolafl?m Döneminden Daha Büyüktür 249 III. Çal?flma Dönemi, Dolafl?m Döneminden Daha Küçüktür 253 IV. Sonuçlar 258 V. Fiyattaki De¤iflikli¤in Etkisi 265 ONALTINCI BÖLÜM ? De¤iflen-Sermayenin Devri 265 I. Y?ll?k Art?-De¤er Oran? 277 II. Bireysel De¤iflen-Sermayenin Devri 281 III. Toplumsal Aç?dan De¤iflen-Sermayenin Devri 287 ONYED?NC? BÖLÜM ? Art?-De¤erin Dolafl?m? 292 I. Basit Yeniden-Üretim 309 II. Birikim ve Genifllemifl Ölçekte Yeniden-Üretim ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLAM TOPLUMSAL SERMAYEN?N YEN?DEN-ÜRET?M? VE DOLAfiIMI 314 314 ONSEK?Z?NC? BÖLÜM ? Girifl 314 I. ?nceleme Konusu 317 II. Para-Sermayenin Rolü 321 ONDOKUZUNCU BÖLÜM ? Konunun Daha Önceki Serimleri 321 I. Fizyokratlar 324 II. Adam Smith 324 1. Smith'in Genel Görüfl Aç?s? 330 2. Adam Smith, De¤iflim-De¤erini d+a'ya Ayr?flt?r?yor 333 3. Sermayenin De¤iflmeyen K?sm? 337 4. Adam Smith'te Sermaye ve Gelir 343 5. Özet 7 347 III. Daha Sonraki ?ktisatç?lar 350 Y?RM?NC? BÖLÜM ? Basit Yeniden-Üretim 350 I. Sorunun Konuluflu 353 II. Toplumsal Yeniden-Üretimin ?ki Kesimi 356 III. ?ki Kesim Aras?nda De¤iflim. I(d+a) Karfl?s?nda IIs 359 IV. Kesim II ?çerisinde De¤iflim. Yaflam Gereksinmeleri ve Lüks Mallar 367 V. Para Dolafl?m? Yoluyla De¤iflimin Gerçeklefltirilmesi 376 VI. Kesim I'in De¤iflmeyen-Sermayesi 379 VII. Her ?ki Kesimdeki De¤iflen-Sermaye ve Art?-De¤er 382 VIII . Her ?ki Kesimdeki De¤iflmeyen-Sermaye 386 IX. Adam Smith, Storch ve Ramsay'a Toplu Bak?fl 389 X. Sermaye ve Gelir: De¤iflen-Sermaye ve Ücretler 399 XI. Sabit Sermayenin Yerine Konmas? 403 1. Para Biçiminde De¤erin Afl?nan ve Y?pranan K?sm?n?n Yerine Konmas? 407 2. Sabit Sermayenin Ayni Olarak Yerine Konmas? 414 Birinci Durum 414 ?kinci Durum 415 3. Sonuçlar 418 XII. Para Malzemesinin Yeniden-Üretimi 427 XIII. Destutt de Tracy'nin Yeniden-Üretim Teorisi 435 Y?RM?B?R?NC? BÖLÜM ? Birikim ve Geniflletilmifl Yeniden-Üretim 437 I. Kesim I'de Birikim 437 1. Y?¤man?n Oluflumu 441 2. Ek De¤iflmeyen-Sermaye 445 3. Ek De¤iflen-Sermaye 446 II. Kesim II'de Birikim 449 III. Birikimin fiematik Sunumu 453 1. Birinci Örnek 457 2. ?kinci Örnek 462 3. Birikimde IIs'nin Yerine Konmas? 464 IV. Tamamlay?c? Düflünceler
 • Paraf
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 45,00 45,00
 • Maksimum
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 45,00 45,00
 • World Kart
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 45,00 45,00
 • Axess
  TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
  Peşin 45,00 45,00

Ürüne ait yorum bulunamadı.

DİĞER ÜRÜNLER

Kitapsan E-Bülten

Bültenimize Ücretsiz Üye Olarak kampanya, yeni gelenler ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

3d secure Visa Mastercard

© 2018 Kitapsan. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı Çık